ГЕБУРА О.М. РИЖУК І.А. КАМІНСЬКА О.Ю. ПЕМПКО Л.К. РЕГЕШУК А.М. ХАРЧУК Л.М. ТЕРЕС М.М. ДЗІКОВСЬКА Ю.М.

Гебура Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист з великим стажем роботи, працює у коледжі з 1979 року. Має технічну та економічну освіту. Ольга Миколаївна впродовж багатьох років керує цикловою комісією економічних дисциплін. Відзначена грамотою Міністерства освіти та науки України та знаком «Відмінник освіти України».

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Основи маркетингу

Планування та організація діяльності підприємства

Рижук Ірина Анатоліївна –   спеціаліст вищої категорії,  старший викладач, працює у коледжі з 2001 року. Практичний досвід роботи Ірини Анатоліївни на виробничому підприємстві на посаді головного бухгалтера сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня викладача та гнучкому реагуванню на зміни законодавства у сфері обліку.

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Фінансовий облік

Інвестування

Управління витратами

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Камінська Олена Юріївна – завідувач комп’ютерно-економічного відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює у коледжі з 1998 року. Олена Юріївна  активно застосовує сучасні технології навчання з використанням комп’ютерної техніки.

 

Дисципліни що забезпечуються:

Економіка та нормування праці

Фінанси підприємства

Пемпко Лідія Кирилівна – спеціаліст  вищої категорії, працює у коледжі з 1995 року. Лідія Кирилівна спрямовує свою роботу на вивчення і використання у навчальному процесі

законодавчих документів у сфері оподаткування, страхування, використовує сучасні форми і методи навчання.

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Страхування

Податкова система

Господарське законодавство

 

 

 

 

 

Регешук Аліна Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, працює у коледжі з  2004 року. Має економічну та педагогічну освіту. Одним із пріоритетних напрямків роботи педагога є підготовка студентів до участі у науково-практи

чних конференціях, участь у різноманітних  соціальних проектах.

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Менеджмент

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Електронна комерція

Інвестування

 

 

Харчук Людмила Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, працює у коледжі викладачем з 1998 року. У своїй діяльності  поєднує проблемність  навчання з нетрадиційністю форм викладання.

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Економіка підприємства

Статистика

Управління витратами

 

 

 

 

 

Терес Мирослава Мирославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, працює у коледжі з 1997 року, має великий практичний досвід бухгалтера та економіста, який використовує для формування у студентів інтересу до майбутньої професії.

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Бухгалтерський облік

Економічний аналіз

 

 

Дзіковська Юлія Миколаївна – кандидат технічних наук, заступник голови циклової комісії, спеціаліст вищої категорії,  старший викладач, працює у коледжі з 2018 року. Юлія Миколаївна – фахівець з інформаційних технологій, керівник гуртка «Основи робототехніки на платформі Arduino».

 

Дисципліни, що забезпечуються:

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Офісні системи і електронний документообіг