Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном навчання в університетах за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Серед випускників спеціальності найпопулярнішими  навчальними закладами для продовження навчання є:

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Сайт ВНЗ: http://tntu.edu.ua/?p=uk/main/

 

 

Луцький національний технічний університет

Сайт ВНЗ: http://lutsk-ntu.com.ua/uk

 

 

 

 

 

 

Національний університет «Львівська політехніка»

Сайт ВНЗ: https://lpnu.ua/

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Сайт ВНЗ: https://phdpu.edu.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

Сайт ВНЗ: https://www.wunu.edu.ua/novovolynsk-faculty/?do=cat&category=novovolynsk-faculty/