Запрошуємо на навчання

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 

за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою  «Економіка та організація підприємницької діяльності», для якої передбачено 50 ліцензованих місць.

 

Детальну інформацію про спеціальність можна отримати на сайті у вкладці «Про спеціальність», а також за посиланням: Презентація спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

 

 

Н А   О С Н О В І   Б А З О В О Ї   З А Г А Л Ь Н О Ї   С Е Р Е Д Н Ь О Ї   О С В І Т И   ( П І С Л Я   9   К Л А С У )

 

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, розпочинається 23 червня

Прийом документів: з 30 червня по 13 липня.

Строки проведення вступних екзаменів: з 14 липня по 23 липня.

Оприлюднення рейтингових списків: не пізніше 26 липня.

 

Документи, які подає вступник:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про базову загальну середню освіту;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4.

Додатково може виникнути потреба і в інших документах, якщо це викликано особливими умовами вступу.

 

 

Н А   О С Н О В І   П О В Н О Ї   З А Г А Л Ь Н О Ї   С Е Р Е Д Н Ь О Ї   О С В І Т И   ( П І С Л Я   11   К Л А С У )

 

У 2022 РОЦІ ВСТУПНИК МОЖЕ ОБИРАТИ: ПОДАВАТИ СЕРТИФІКАТИ ЗНО ЧИ ЗДАВАТИ ВСТУПНІ ІСПИТИ (ТЕСТИ) В КОЛЕДЖІ.

 

Для вступу зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2018-2022 років або вступних іспитів з української мови (обов’язково), математики, історії України, географії (на вибір вступника).

 

Реєстрація електронних заяв проводиться з 01.07.2022 р. через особистий кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua.

 

Прийом документів: 14-26 липня 2022 р. (для тих, хто здає іспити).

Прийом документів із сертифікатами ЗНО до 03.08.2022 р.

Вступні іспити: 01.07-02.08.2022 р.

Рейтингові списки: 05.08.2022 р.

 

 

В С Т У П   Н А   З А О Ч Н Е   В І Д Д І Л Е Н Н Я 

 Н А   Б А З І   11   К Л .   А Б О   Д И П Л О М У   К В А Л І Ф І К О В А Н О Г О   Р О Б І Т Н И К А

Для вступу у коледж на базі диплому кваліфікованого робітника вступники  проходять співбесіду за фахом у формі тестування з предметів «Економіка», «Українська мова», або за сертифікатом ЗНО

Прийом документів: 14.07.2022 р. – 02.08.2022 р.

Фахові іспити: 03.08-08.08.2022 р.

 

 

НАРАХУВАННЯ КОНКУРСНОГО БАЛУ

 

Конкурсний бал (Р) обчислюється за формулою:

Р=М+У+Б +Д,

де М – оцінка за екзамен з математики (здається усно  оцінюється в 200 бальній шкалі);

У – оцінка за екзамен з української мови (тести оцінюється в 200 бальній шкалі);

Б – середній бал документа (додатка до документа переводиться в 200 бальну шкалу) про базову загальну середню освіту;

Д – бали за успішне закінчення підготовчих курсів (максимум 50 балів);

Наприклад: 170 + 180 + 178 +30= 558.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.