ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 

за скороченим терміном навчання (заочна форма) для здобуття диплому фахового молодшого бакалавра випускників ПТУ та професійних ліцеїв, які отримали робітничі професії. При цьому навчання проводитиметься за галуззю знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» із отриманням кваліфікації фахового молодшого бакалавра з економіки підприємства.

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 4 місяці

 

Під час навчання студенти вивчають такі фахові дисципліни:

 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Основи маркетингу
 • Фінансовий облік
 • Економіка і нормування праці
 • Управління витратами
 • Податкова система
 • Економічний аналіз
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах
 • Статистика
 • Інвестування
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Господарське законодавство
 • Страхування

 

Фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях в галузі економіки та бухгалтерського обліку та може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

 • 3439 Фахівець з економіки підприємства
 • 3119 Технік з нормування праці
 • 3119 Технік з обліку
 • 3119 Технік з планування
 • 3419 Організатор з постачання
 • 3419 Організатор із збуту
 • 3423 Організатор з персоналу
 • 3429 Агент податковий
 • 3432 Офісний службовець (страхування)
 • 3433 Асистент бухгалтера-експерта
 • 3433 Бухгалтер
 • 3433 Касир-експерт
 • 3434 Асистент економіста-статистика
 • 3436.2 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

 

Після закінчення коледжу випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс за співбесідою) в університетах України, зокрема, найпопулярнішими серед наших випускників стали:

 • Хмельницький національний університет
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Луцький національний технічний університет
 • Західноукраїнський національний університет
 • Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя

 

Для вступу у коледж вступники  проходять співбесіду за фахом у формі тестування з предметів «Економіка» та «Українська мова».

 

Детальніше з програмою співбесіди можна ознайомитися у файлах даного архіву.

 

Плата за навчання становить 4350 грн за рік (дані на 2020-2021 н.р.).