Які фахові дисципліни будуть вивчатися?

 

 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Основи статистики та аналізу даних
 • Основи організації підприємницької діяльності
 • Планування діяльності  підприємства
 • Фінансовий облік і звітність
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Економіка, організація і нормування праці
 • Управління операційною діяльністю та основи логістики
 • Правове регулювання та оподаткування підприємницької діяльності
 • Економічний аналіз
 • Менеджмент
 • Основи маркетингу
 • Економіка та управління інноваційною діяльністю
 • Фінансове забезпечення діяльності підприємства
 • Електронна комерція

Крім того, на другому і третьому курсі студент може самостійно обирати дисципліни, які хоче вивчати (10% від навчального плану, або 12 кредитів).

 

Що цікавого буде на практичних заняттях і лабораторних роботах?

 

 • розв’язання економічних задач
 • розробка бізнес-планів
 • робота з рекламою та оцінка її ефективності
 • освоєння методів економічного аналізу
 • організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
 • складання та опрацювання звітності підприємств
 • розрахунок податків і платежів до бюджетів
 • організація ведення електронного документообігу
 • розв’язання задач, що виникають у діяльності підприємстві за допомогою різноманітних програм (пакет MS Office та його альтернативи, програми платформи 1С: Підприємство та альтернативи, M.E.Doc та альтернативи, різноманітні трендові вебзастосунки для вирішення конкретних задач)
 • отримання навичок використання сучасних інформаційних технологій
 • організація роботи з платіжними системами

 

У чому особливості практичної підготовки?

 


Під час навчальної комп’ютерної практики передбачено освоєння найбільш розповсюджених програмних продуктів загального призначення (програмні продукти Word, Excel та Access).

 

 

Під час виробничої практики відбувається:

 • ознайомлення з сучасними формами організації бухгалтерського обліку та планування виробництва на виробничих підприємствах, організації діяльності та бухгалтерського обліку в банківських  та державних установах;
 • отримання навиків роботи з сучасними комп’ютерними бухгалтерськими програмами (BAS Малий бізнес та Бухгалтерія).