Спеціальність «Економіка підприємства» за напрямом «Економіка і підприємництво» була відкрита в Нововолинському електромеханічному технікумі у 1992-1993 н.р. У цьому ж навчальному році було здійснено перший прийом студентів і сформовано дві навчальні групи за спеціальністю, кураторами яких призначили викладачів Гебуру О.М. і Орлову Л.П.

 

У   2008 році на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 412 від 15.05.2008р. Нововолинський електромеханічний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж».

 

Із 2014 року у коледжі було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна діяльність підприємства», а згідно Акту узгодження переліку спеціальностей 2015 року підготовка фахівців з 2016 року проводиться за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» за двома освітньо-професійними програмами: «Економіка підприємства» та «Інформаційна діяльність підприємства».

 

За період функціонування спеціальності підготовлено більше 2000 молодших спеціалістів за денною формою навчання і 1500 – за заочною формою.

 

Географія підготовки фахівців за даною спеціальністю є дуже широкою. Випускниками є не тільки мешканці Волинської області, але й м. Кузнецовська Рівненської області, де тривалий час функціонував навчально-консультативний пункт НЕМТу, Львівської, Закарпатської та інших областей.

 

Із моменту створення спеціальності навчальний процес за професійними дисциплінами забезпечувала циклова комісія економічних дисциплін у складі: Гебури О.М., Ятчук В.С., Охримович О.М., Стельмащука І.А., Орлової Л.П.

 

 

Згодом циклова комісія  поповнилась новими викладачами: Румянцевою Г.М., Терес М.М., Лошак (Галкіною) Н.П., Балабан Р.І., Пемпко Л.К., Дячун (Харчук) Л.М., Рижук І.А., Камінською О.Ю., Регешук А.М., Пащук Т.М.

 

 

Нині циклова комісія налічує 8 осіб. Серед них:  Гебура О.М., Камінська О.Ю., Дзіковська Ю.М., Терес М.М. Пемпко Л.К., Рижук І.А., Харчук Л.М. Регешук А.М., Панасюк Т.М.

 

Навчання за спеціальністю «Економіка підприємства»  дало змогу отримати міцні базові знання і професійні навички, що підтверджується результатами державних іспитів, відгуками роботодавців та досягненнями наших випускників.

 

Викладачі циклової комісії можуть пишатися досягненнями своїх випускників, багато з яких вже закінчили вищі навчальні заклади, працювали або працюють в бюджетній, банківській сферах, на підприємствах різних галузей України. Є серед них і керівники підрозділів, і головні спеціалісти: Доліч Л.Д, Довганюк С.С., Чайка Д.О., Гаврисюк Ю.А., Бай М.М., Купа О.І., Міщанчук О.М., Михалко Т.М., Причепа О.Д., Сидорук В.М., Попова А., Тивонюк Р.Я., Хома Л., Риль Т., Щур О.В., Карпус Б.С., Місюра М.В., Майко О.М., Пикалюк Н.В., Демчук Р.В., Ляшенко Н.М., Почтарук І.С., Ярославцева О.В., Кушнірук І.В., Купа О. та багато інших.

 

Роки навчання у Нововолинському електромеханічному технікумі  (таку назву мав коледж до 2002 року) всі вони згадують із вдячністю.

 

Економічні знання, отримані у технікумі, не завадили нашим випускникам реалізувати себе і в інших професіях. Наприклад, Бас В. став юристом, Люшина С. – лікарем-стоматологом, Токар П. – лікарем санепідемстанції, Гурак С.П. та Гурак О.П. – військовими.

 

Першою сходинкою у самостійному житті став коледж і для міського голови Карпуса Б.С.

 

Є серед випускників і ті, які продовжили справу виховання та навчання молодого покоління. Це – Рижук Ірина Анатоліївна, Дзіковська Юлія Миколаївна (працюють викладачами у коледжі), Івашко Олена Анатоліївна  (працює у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки).

 

Неможливо згадати всіх, перерахувати їх посади і місця роботи. Але наш колектив впевнений, що випускники пам’ятають роки навчання, і що отримані знання дали їм змогу реалізувати себе в обраному напрямку.

 

Важливим напрямком підготовки фахівців-економістів у коледжі стала науково-дослідницька робота студентів. Починаючи із 2002 року студенти спеціальності «Економіка підприємства» беруть участь у наукових студентських конференціях різних рівнів, є переможцями регіональних та учасниками Всеукраїнських конкурсів.

 

Першими переможцями ІІІ регіонального конкурсу «Молода економіка» стали Богдан Аліна (гр. 1-ЕП-00), Борейко Наталія (гр. 4-ЕП-00), Гаврисюк Юлія (гр.1-ЕП-00). Серед переможців конкурсів наступних років були: Мороз О., Малюх Д., Ятчук Л., Цьох А., Бандура О., Голубовський І., Шевчук А., Ручинська Л., Зуб О., Дума В., Камінський С., Страдомський А., Гут А., Батюк О., Ігнатюк І., Войтюк А., Растовська Н., Завидовська К., Пундик Т., Приймак Ю., Кроква О. та ін..

 

Сьогодні у коледжі продовжується ця традиція, і студенти спеціальності є активними учасниками і  переможцями Міжнародних студентських науково-практичних конференцій та олімпіад.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 2021-2022 навчального року у зв’язку з прийняттям Стандартів фахової передвищої освіти коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація підприємницької діяльності».

 

Завданнями комісії економічних дисциплін на перспективу ми і надалі вважаємо надання майбутнім фахівцям необхідних знань, вироблення практичних навичок, розвиток духовних потреб та формування моральних принципів, допомогу в особистісному самоутвердженні.

 

Адже кредо нашої комісії: «Вчити так, щоб навчити діяти».