ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ

 

на заочну форму навчання для здобуття диплому фахового молодшого бакалавра випускників ПТУ та професійних ліцеїв, які отримали робітничі професії. При цьому навчання проводитиметься за галуззю знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Економіка та організація підприємницької діяльності» із отриманням кваліфікації фахового молодшого бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діляьності.

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 рік 10 місяці

 

Під час навчання студенти вивчають такі фахові дисципліни:

 • Економіка підприємства
 • Фінансове забезпечення діяльності підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Основи статистики та аналізу даних
 • Менеджмент
 • Основи маркетингу
 • Фінансовий облік і звітність
 • Економіка, організація і нормування праці
 • Електронна комерція
 • Правове регулювання та оподаткування підприємницької діяльності
 • Економічний аналіз
 • Планування діяльності підприємства
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах
 • Управління операційною діяльністю та основи логістики
 • Економіка та управління інноваційною діяльністю
 • Бізнес-планування
 • Офісні системи та електронний документообіг

 

Випускник коледжу підготовлений для організаційно-управлінського забезпечення діяльності підприємницьких структур, установ, організацій та організації підприємницької діяльності та може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

 • 3439 Фахівець з економіки підприємства
 • 3119 Технік з нормування праці
 • 3119 Технік з обліку
 • 3119 Технік з планування
 • 3419 Організатор з постачання
 • 3419 Організатор із збуту
 • 3423 Організатор з персоналу
 • 3429 Агент податковий
 • 3432 Офісний службовець (страхування)
 • 3433 Асистент бухгалтера-експерта
 • 3433 Бухгалтер
 • 3433 Касир-експерт
 • 3434 Асистент економіста-статистика
 • 3436.2 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

 

Після закінчення коледжу випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс за співбесідою) в університетах України, зокрема, найпопулярнішими серед наших випускників стали:

 • Хмельницький національний університет
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Луцький національний технічний університет
 • Західноукраїнський національний університет
 • Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя

 

Для вступу у коледж вступники  проходять співбесіду за фахом у формі тестування з предметів «Економіка» та «Українська мова» або надають сертифікати ЗНО 2018-2022 років

 

Детальніше з програмою співбесіди можна ознайомитися у файлах даного архіву.

 

Плата за навчання становить 4600 грн за рік (дані на 2021-2022 н.р.).